Katarzis

lama-lizrok

על הפרויקט:

אפליקציה שעושה דבר אחד, מוצאת את הרכבת הבאה שיוצאת ליעד מהתחנה הקרובה ביותר

האפליקציה לומדת את המשתמש ומציעה לו אוטומטית את הרכבת הבאה ליעד הקבוע שלו

  • נוצר על ידי:אופיר נדב, אילן ביטון
  • Skills: MongoDb / AngularJS / Node.JS
  • לינק לפרויקט: לחץ כאן